Logg inn

Logg inn og last opp din CV i vår database slik at bedriftene finner deg!

Studentregistrering åpner 10. januar 2022. Fjorårets brukere er slettet.

Elektronikk- & Teknologidagen 2022 ©