Kontaktinformasjon

Sara Stokke Aursand

Leder

leder@et-dagen.no

+47 91800396

Cecilie Von Krogh Fagtun

Nestleder

nestleder@et-dagen.no

+47 45507633

Tord Sætermo

Økonomiansvarlig

okonomiansvarlig@et-dagen.no

+47 41277747

Marius Liebig

Bedriftansvarlig

bedriftansvarlig@et-dagen.no

+47 92313055

Håvard Lundheim

Sponsoransvarlig

sponsansvarlig@et-dagen.no

+47 97783216

Ian Philip Eglin

IT-ansvarlig

itansvarlig@et-dagen.no

+47 97085256

Anita Bueno Lindmoen

Logistikkansvarlig

logistikkansvarlig@et-dagen.no

+47 48363109

Anette Lyche Knudsen

Markedsføringsansvarlig

mfansvarlig@et-dagen.no

+47 95302740

Josh Jude

Turansvarlig

turansvarlig@et-dagen.no

+47 45924469


Styret


Leveringsadresse:
O.S. Bragstads Plass 2E, 7034 Trondheim
Ivar Strangstadstuen, logistikkansvarlig@et-dagen.no